Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Marija Magdalietė

Šv. Marija Magdalietė

Atgailotoja.

Datos: I a.

Gretutiniai variantai: Šv. Marija Magdalena.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama liepos 22 d.

Šventė (F/7) nuo 2016 m. Anksčiau – privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (127)

Gg 3, 1–4a: Susiradau, kurį myli mano širdis

   arba 2 Kor 5, 14–17: Dabar mes nebepažįstame Kristaus kūno požiūriu

Ps 63, 2. 3–4. 5–6. 8–9. P.: Ilgis tavęs mano siela, o Dieve.

† Jn 20, 1–2. 11–18: Moterie, ko verki? Ko ieškai?

Trumpai

Marija Magdalietė, paties Viešpaties išlaisvinta nuo septynių demonų ir tapusi Jo mokine, sekė Jį iki pat Kalvarijos kalno, nusipelnė pirmoji pamatyti prisikėlusį iš kapo Išganytoją ir prisikėlimo žinią nunešti mokiniams. 2016 m. popiežius Pranciškus suteikė liturginės šventės rangą.