Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Pijus Pietrelčinietis

Šv. Pijus Pietralčinietis (1887–1968)

Kunigas; kapucinas.

Datos: 1887–1968.

Gretutiniai variantai: šv. tėvas Pijus.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugsėjo 23 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“?.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai

P.:

† :

Trumpai

Šv. Pijus Pietralčinietis (1887–1968), kunigas kapucinas, gimė Italijoje. 1918 m. buvo paženklintas stigmų dovana. Uoliai darbavosi dėl sielų išganymo. Turėjo dovaną klausyti išpažinčių ir permatyti žmogaus sielą. 2002 m. popiežius Jonas Paulius II paskelbė šventuoju.