Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė (1873–1897)

Mergelė, Bažnyčios mokytoja; karmelitė.

Datos: 1873–1897.

Gretutiniai variantai: Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresė.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima spalio 1 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji mergelėms“ arba „Bendrieji vienuolėms“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (197)

Iz 66, 10–14c: Štai tartum tėkmę nukreipsiu jon taiką

Ps 131, 1. 2. 3. P.: Viešpatie, tu – mano sielos ramybė.

† Mt 18, 1–4: Jeigu nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į Dangaus Karalystę.

Trumpai

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė gimė 1873 m. Prancūzijoje, mirė 1897 m. Įstojusi į karmeličių vienuolyną, garsėjo nusižeminimu, evangeliniu paprastumu ir pasitikėjimu Dievu. Mirė nuo džiovos, sulaukusi vos 24 metų. Jos autobiografija, pavadinta „Vienos sielos istorija“, tapo vienu iš skaitomiausių dvasinių veikalų. 1927 m. su šv. Pranciškumi Ksaveru paskelbta misijų ir misionierių globėja, o 1944 m. su šv. Joana Arkiete – Prancūzijos globėja. 1997 m. šv. popiežius Jonas Paulius II ją paskelbė Bažnyčios mokytoja.