Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Agnietė

Šv. Agnietė (~ †304 m.)

Mergelė, kankinė.

Vaikų, mergaičių prieglaudų ir mergelių globėja.

Datos: IV a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima sausio 21 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“ arba „Bendrieji mergelėms“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (31: 471, 498)

1 Kor 1, 26–31: Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna

Ps 23, 1–3. 4. 5. 6. P.: Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

† Mt 13, 44–46: Parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą.

Trumpai

Šv. Agnietė (~†304 m.) – trylikametė romietė, kuriai įvykdyta mirties bausmė. Nuo IV a. Romoje, o netrukus ir visoje Vakarų Bažnyčioje vaikų, mergaičių prieglaudų ir mergelių globėja. Jos vardas minimas Romos kanone (I Eucharistinėje maldoje).