Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Sikstas II, popiežius, ir jo draugai

Šv. Sikstas II (†258)

Kankiniai.

Datos: †258.

Gretutiniai variantai: šv. Sikstas II, popiežius, ir keturi jo diakonai.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugpjūčio 7 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (147: 336, 358)

Išm 3, 1–9: Jis priėmė juos tartum atnašą brangią

Ps 126, 1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6. P.: Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas, pjūčiai atėjus.

† Mt 10, 28–33: Nebijokite tų, kurie žudo kūną

Trumpai

Šv. Sikstas II (†258), popiežius, ir jo draugai, kankiniai. Popiežius Sikstas laikė pamaldas ir mokė brolius dangiškųjų įsakymų, kai kareiviams įsiveržus, vadovaujantis imperatoriaus Valerijono ediktu, staiga buvo suimtas ir jam nukirsta galva. Kartu su juo buvo nužudyti keturi diakonai ir su popiežiumi palaidoti Kaliksto kapinėse prie Apijaus kelio (via Appia). Tą pačią dieną Pretekstato kapinėse buvo nužudyti ir ten pat palaidoti dar du jo diakonai – šventieji Agapitas ir Felicisimas.