Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Laterano bazilikos Pašventinimas

Laterano Šv. Jono bazilika

Datos: ~324 m.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama lapkričio 9 d.

Šventė (F/5).

Spalva balta.

Ne sekmadienį imamas tik vienas skaitinys prieš evangeliją.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (223)

Ez 47, 1–2. 8–9. 12: Regėjau versmę, trykštančią iš šventovės, ir visi, kuriuos tas vanduo pasiekė, buvo išgelbėti

Ps 46, 2–3. 5–6. 8–9. P.: Sraunūs upeliai džiugina Viešpaties Miestą, kur stovi šventas Aukščiausiojo būstas.

1 Kor 3, 9b–11. 16–17: Jūs esate Dievo šventovė

† Jn 2, 13–22: Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą

Trumpai

Šventė įvesta pirmosios bazilikos, kurią 324 m. Laterano rūmuose pastatė imperatorius Konstantinas, garbei. 1565 m. šventė buvo įrašyta į visuotinį Romos Bažnyčios kalendorių. Bažnyčia išskiria Laterano baziliką kaip visų Romos miesto ir pasaulio bažnyčių Motiną bei Galvą ir Romos vyskupo katedrą.