Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Martynas Turietis

Šv. Martynas Turietis, vyskupas (~319–397)

Vyskupas.

Datos: ~319–397.

Gretutiniai variantai:

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas lapkričio 11 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (226, 370 arba 506)

Iz 61, 1–3a: Mane yra Viešpats patepęs ir siuntęs nešti išganymo žinios varguoliams

Ps 89, 2–3. 4–5. 21–22.25 ir 27. P.: Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius.

† Mt 25, 31–40: Kiek kartų tai padarėte mažiausiems mano broliams, man padarėte

Trumpai

Šv. Martynas gimė 316 m. dabartinėje Bulgarijoje, Panonijoje, pagonių tėvų šeimoje. Galijoje buvo pašauktas į kariuomenę. Dar būdamas katechumenu atsidavė Kristui. Priėmęs krikštą prie Lakogiako pradėjo vienuolinį gyvenimą savo paties, šv. Hilarui Piktaviečiui padedant, įkurtame vienuolyne. Vėliau, įšventintas kunigu ir išrinktas Turo vyskupu, rodydamas gero ganytojo pavyzdį, steigė kaimuose vienuolynus ir parapijas, lavino kunigus ir atnaujino jų gyvenimą, evangelizavo kaimiečius, kol 397 m. Kondatėje iškeliavo pas Viešpatį.