Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Sebastijonas

Šv. Sebastijonas (~†280)

Kankinys; karys.

Datos: III a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas sausio 20 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (30: 353, 358)

1 Pt 3, 14–17: Dėl jų gąsdinimo neišsigąskite ir nesutrikite

Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. P.:

† Mt 10, 28–33: Nebijokite tų, kurie žudo kūną

Trumpai

Šv. Sebastijonas, karys, kankinys, mirė apie 280–288 m. Mene dažniausiai vaizduojamas pervertas strėlėmis. Pasak šv. Ambraziejaus, Sebastijonas buvo žiauriojo imperatoriaus Diokletiano sargybos vadas, išdrįsęs papriekaištauti valdovui už nekaltų krikščionių žudymą. Už tai buvo pervertas strėlėmis.