Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Bernardas

Šv. Bernardas Klervietis (1090–1153)

Abatas, Bažnyčios mokytojas.

Datos: 1090–1153.

Gretutiniai variantai: Šv. Bernardas Klervietis.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugpjūčio 20 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“ arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (159: 410, 520)

Sir 15, 1–6: Ji nuotaiką giedrą ir džiaugsmą suteikia

Ps 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.: Mane savo įsakymų, Viešpatie, mokyk.

† Jn 17, 20–26: Aš noriu, kad jie būtų su manim ten, kur ir aš

Trumpai

Šv. Bernardas Klervietis (1090–1153) – vienas įtakingiausių to meto krikščionių. Sulaukęs 21 metų, įstojo į Cistersų ordiną. 1115 m. Bernardas Klervo vietovėje įkūrė cistersų vienuolyną. Buvo šio vienuolyno abatas. Maldos „Atsimink, maloningoji Mergele Marija“ autorius. 1174 m. buvo paskelbtas šventuoju.