Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai

Šv. arkangelai Gabrielius, Mykolas ir Rapolas

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama rugsėjo 29 d.

Šventė (F/7).

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (192)

Dan 7, 9–10. 13–14: Tūkstančių tūkstančiai jam tarnavo

   arba Apr 12, 7–12a: Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu

Ps 138, 1–2a. 2b–3. 4–5. P.: Angelų akyse giedu tau, Viešpatie, giesmę.

† Jn 1, 47–51: Jūs matysite Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus

Trumpai

Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas – labiausiai žinomi ir gerbiami arkangelai. Pranašas Danielius vadina Mykolą „galinguoju didžiūnu“, žydų tautos sargu. Apokalipsė jį vadina angelų kareivijos, kovojusios su šėtonu, vadu (plg. Apr 12, 7–9). Gabrielius apreiškė Marijai, kad ji taps Dievo Sūnaus Motina (Lk 1, 26–38). Rapolas apie save sako: „Aš esu Rafaelis, vienas iš septynių angelų, kuriems leista tarnauti Viešpaties Šlovės akivaizdoje“ (Tob 12, 15). Bazilikos, pastatytos šv. Mykolo garbei Romoje, Salaro gatvėje (via Salaria), konsekracijos dieną yra švenčiami trys arkangelai, kurie Šventojo Rašto liudijimu turi ypatingas misijas, kurie dieną ir naktį tarnauja Dievui ir kurie, kontempliuodami Jo Veidą, neperstojamai Jį garbina.