Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Silvestras I

Šv. Silvestras (†335), popiežius

Popiežius.

Datos: †335.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas gruodžio 7 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji popiežiui“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (257: 373, 396)

Ez 34, 11–16: Kaip ganytojas susirūpina nuklydusiais nuo bandos gyvuliais, taip aš pasirūpinsiu savo avimis

Ps 23, 1–3. 4. 5. 6. P.: Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

† Mt 16, 13–19: Tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią

Trumpai

Šv. Silvestras (†335), popiežius. Jis valdė Bažnyčią ilgus metus (nuo 314), laikotarpiu, kai imperatorius Konstantinas pastatė garbingas bazilikas ir Nikėjos Visuotinis Susirinkimas paskelbė Kristų Dievo Sūnumi. Šv. Silvestro kūnas ilsisi Romoje, Priskilos katakombose.