Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Atanazas

Šv. Atanazas (295–373)

Vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

Datos: 295–373.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas gegužės 2 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (77)

1 Jn 5, 1–5: Štai pergalė, nugalinti pasaulį: mūsų tikėjimas!

Ps 37, 3–4. 5–6. 30–31. P.: Teisuolio burna išmintį skelbia.

† Mt 10, 22–25a: Kai pradės jus persekioti viename mieste, bėkite į kitą

Trumpai

Šv. Atanazas gimė 295 m. Aleksandrijoje, mirė 373 m. 328 m. tapo Aleksandrijos vyskupu, dėl tikėjimo didelę gyvenimo dalį praleido tremtyje. Kovojo prieš arijonizmą, kuris neigė Kristaus dieviškąją kilmę. Dalyvavo Nikėjos ir Konstantinopolio Visuotiniuose Susirinkimuose, jų metu buvo patvirtintas Nikėjos–Konstantinopolio Tikėjimo išpažinimas (Credo), išlikęs liturgijos dalimi iki šių dienų.