Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Laurynas Ruisas ir jo draugai

Šv.Laurynas Ruisas ir jo draugai, kankiniai (XVII a.)

Kankiniai.

Datos: XVII a.

Gretutiniai variantai:

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugsėjo 20 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“?.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai

P.:

† :

Trumpai

Šv. Laurynas Ruisas su penkiolika draugų, iš jų trys pasauliečiai, dvi vienuolės, du broliai ir devyni kunigai dominikonai, 1637 m. iš Filipinų atvyko į Japoniją padėti ten persekiojamiems krikščionims, tačiau netrukus buvo suimti ir nužudyti. Popiežius Jonas Paulius II 1987 m. savo vizito metu į Filipinus juos paskelbė šventaisiais.