Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Gvadelupės Švč. M. Marija

Gvadelupės Švč. Mergelė Marija

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas gruodžio 12 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai

P.:

† :

Trumpai

1531 m. Mergelė Marija pasirodė Jonui Didakui Kuautlatoatsinui, kilusiam iš indėnų čiabuvių, ant Tepejako kalvos prie Meksiko miesto, dabartinėje Meksikos teritorijoje. Jo apsiauste stebuklingai išliko atvaizdas, kurį iki šiol garbina tenykščiai tikintieji. Per šį vyrą, apdovanotą tyriausiu tikėjimu, pati Dievo Gimdytoja ir Motina Bažnyčia kviečia visas tautas į Kristaus meilę.