Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Grigalius Didysis

Šv. Grigalius Didysis (540–604)

Popiežius, Bažnyčios mokytojas; benediktinas.

Datos: 540–604.

Gretutiniai variantai: Šv. Grigalius I, Didysis.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugsėjo 3 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji popiežiui“ arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (175: 385, 403)

2 Kor 1–2. 5–7: Mes skelbiame Kristų Jėzų, save telaikydami jūsų tarnais dėl Jėzaus meilės

Ps 119, 129. 130. 133. 135. 144. P.: Tavasis, Viešpatie, žodis yra mano žingsniams žibintas.

† Lk 22, 24–30: Aš jums skiriu valdyti karalystę, kaip ir man yra ją skyręs Tėvas

Trumpai

Šv. Grigalius Didysis (540–604), palikęs sėkmingą politinę karjerą, tapo vienuoliu benediktinu. 590 m. išrenkamas popiežiumi. Grigalius I pirmasis pradėjo vartoti titulą „Dievo tarnų tarnas“ (lot. Servus servorum Dei), kurį popiežiai tebevartoja iki šiol. Reformavo bažnytinį giedojimą, kuris jo garbei vadinamas grigališkuoju. Grigalius yra vienas iš keturių didžiųjų Vakarų Bažnyčios mokytojų. Bažnyčią valdė kaip tikras ganytojas, visokiais būdais padėdamas vargšams, puoselėdamas vienuolinį gyvenimą, visur stiprindamas tikėjimą.