Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija

Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija (Škaplierinė)

Gretutiniai variantai: Švč. M. Marija Škaplierinė.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima liepos 16 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji Švč. Mergelei Marijai“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (127)...

Zch 2, 14–17: Linksma būk, Siono dukra: štai aš ateisiu

Lk 1, 46–47. 48–49. 50–51. 52–53. 54–55. P.: Tu laiminga, Mergele Marija, nešiojusi amžinojo Tėvo Sūnų.

† Mt 12, 46–50: Ištiesęs ranką į mokinius tarė: „Štai mano motina ir mano broliai“

Trumpai

Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija (Škaplierinė)

Ant Karmelio kalno pranašas Elijas kadaise buvo atvedęs Izraelio žmones, kad pagarbintų gyvąjį Dievą. Po to, ieškodami vienatvės, atkeliavo atsiskyrėliai, kurie vėliau įsteigė kontempliatyvinio gyvenimo Dievo Motinos globoje Ordiną.