Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis

Šv. Grigalius Nazianzietis (330–390)Šv. Bazilijus Didysis (330–379)

Vyskupai, Bažnyčios mokytojai. Atsiskyrėliai.

Datos: IV a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimi sausio 2 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (25: 388, 397)

Ef 4, 1–7. 11–13: Tinkami tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui

Ps 23, 1–3. 4. 5. 6. P.: Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

† Mt 23, 8–12: Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas

Trumpai

Šv. Bazilijus Didysis (330–379) gimė Kapadokijos Cezarėjoje, krikščionių šeimoje. Dėstė retoriką, buvo pakrikštytas ir pasirinko atsiskyrėlio gyvenimą. 370 m. Bazilijus pakeitė Euzebijų ir tapo Cezarėjos vyskupu. Kovojo prieš arijonizmą, parašė daug veikalų, sudarė kelių vienuolynų statutus, kuriais daugelis Rytų Bažnyčios vienuolių naudojasi ir šiandien.

Šv. Grigalius Nazianzietis (330–390) gimė taip pat Kapadokijoje, kartu su šv. Bazilijumi mokėsi Cezarėjos apylinkėse, kartu gyveno dykumoje kaip atsiskyrėliai. 381 m. Grigalius išrinktas Konstantinopolio vyskupu. Savo teologiniuose raštuose jis ypač išvystė Švč. Trejybės ir kristologijos mokslą.