Sausio 2 d.
Šv. Bazilijus Didysis ir šv. Grigalius Nazianzietis (M)Pirmasis skaitinys (Ef 4, 1–7. 11–13)

     Broliai!
    Aš, kalinys Viešpatyje, raginu jus elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę, uoliai sergėkite Dvasios vienybę taikos ryšiais.
    Vienas kūnas ir viena Dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas Krikštas. Vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose.
    Kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. Jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad padarytų šventuosius tinkamus tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus tobulą pažinimą – vyrišką subrendimą ir Kristaus pilnatvės amžiaus saiką.

Atliepiamoji psalmė (Ps 22, 1–6)

P.  Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.
Jis mane veda, kur vešlios ganyklos žaliuoja,
leidžia man atilsėti paversmy;
manąją sielą gaivina.
Veda mane teisingais takais savo garbei. – P.

Nė keliaudamas slėniu tamsiausiu,
aš nebijosiu, nes tu drauge būsi.
Tavo lazda, vėzdas galingas,
drąsą man duoda. – P.

Tu man keli vaišes,
o priešai sugėdinti žiūri.
Kvepalais man patepi galvą,
pili man sklidiną taurę. – P.

Tavoji malonė ir meilė palydi
kiekvieną mano gyvenimo dieną.
Aš Viešpaties būste gyvensiu
per amžius ilgiausius. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 23, 9a. 10b)

P.  Aleliuja. – Jūs turite vienintelį Tėvą danguje.
                     Jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 23, 8–12)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Jūs nesivadinkite 'rabi', nes turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai.
    Ir nė vieno savo tarpe nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje.
    Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus.
    Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas.
    Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas“.