Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Pelenų trečiadienis

Septintos savaitės prieš Velykas trečiadienis.

Gretutiniai variantai: Pelenė, Pelenų diena.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama trečiadienį, 46 dieną prieš Velykas (40 + 6 sekmadieniai). Gavėnios pradžia.

Tolygi IŠKILMEI [S/2].

Pelenų barstymo apeiga.

Spalva violetinė.

Pasninkas.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai ABC (81)

Jl 2, 12–18: Persiplėškite širdis, o ne drabužius

Ps 51, 3–4. 5–6a. 12–13. 14. 17. P.: Pasigailėk mūsų, Viešpatie, mes esame tau nusidėję.

2 Kor 5, 20 – 6, 2: Susitaikinkite su Dievu: štai dabar palankus metas

† Mt 6, 1–6. 16–18: Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins

Trumpai

PELENŲ TREČIADIENIS (Pelenė)

Šiandien pasninku ir pelenų barstymu ant tikinčiojo galvos (kaip atgailos ir atsivertimo ženklu) prasideda gavėnia.