Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Damazas I

Šv. Damazas (~305–384)

Popiežius.

Datos: ~305–384.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas gruodžio 11 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – „Bendrieji popiežiui“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (247: 376, 519)

Apd 20, 17–18a. 28–32. 36: Būkite rūpestingi visai kaimenei, kuriai Šventoji Dvasia jus paskyrė vyskupais, kad ganytumėte Dievo Bažnyčią

Ps 110, 1. 2. 3. 4. P.: Tu kunigas amžiais kaip Melchizedekas.

† Jn 15, 9–17: Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau

Trumpai

Šv. Damazas (~305–384) gimė, kaip manoma, Ispanijoje. Romoje vyskupaujant Liberijui, jis buvo diakonu. Drauge su vyskupu Liberijumi kovodamas su arijonizmu, Damazas pasitraukė į tremtį. Po vyskupo mirties 366 m. Damazas I tapo jo įpėdiniu – Romos vyskupu, popiežiumi.