Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Švč. Mergelė Marija Sopulingoji

Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. Kauno arkikatedra

Datos: pradėta minėti 1814.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima rugsėjo 15 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Sekvencija (neprivaloma).

Evangelijos skaitinys savas.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (182)

Žyd 5, 7–9: Išmoko klusnumo ir tapo amžinojo išganymo priežastimi

Ps 31, 2–3b. 3c–4. 5–6. 15–16. 20. P.: Viešpatie, gelbėk mane; esi gailestingas!

† Jn 19, 25–27: Siaubas, sielvartas ir baimė atėmė Marijai laimę, Sūnų jai atimdami

   arba † Lk 2, 33–35: Tavo pačios sielą pervers kalavijas

Trumpai

Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. Minėjimo ištakos – viduramžiais išplitęs Mater dolorosa kultas. 1724 m. Benediktas XIII visoje Bažnyčioje įvedė Septynių Marijos Skausmų šventę. Ji buvo švenčiama penktadienį prieš Verbų sekmadienį. Servitų ordinas panašią šventę turėjo trečiąjį rugsėjo sekmadienį. Ją Pijus VII (miręs 1823 m.) įvedė atsidėkodamas už sugrįžimą iš Napoleono nelaisvės ir 1814 m. įsakė švęsti visoje Katalikų Bažnyčioje. Švč. Mergelė Marija Sopulingoji, stovėdama prie Jėzaus kryžiaus, intymiai ir ištikimai prisijungė prie išganingos Sūnaus kančios ir tapo naująja Ieva. Kaip pirmoji moteris savo neklusnumu žmoniją pasmerkė mirčiai, taip ši nuostabiu klusnumu padėjo savo dieviškajam Sūnui mums grąžinti laimingo amžinojo gyvenimo galimybę.