Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Paulius VI, popiežius

Šv. popiežius Paulius VI (1897–1978)

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas gegužės 29 d. nuo 2019-01-25.

Laisvas minėjimas (m/10).

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai

P.:

† :

Trumpai