Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Petro ir Pauliaus, apaštalų, bazilikų Pašventinimas

Datos: Šv. Petro bazilika – 1626, Šv. Pauliaus bazilika –1854.

Gretutiniai variantai: Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų Romoje pašventinimas.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas lapkričio 18 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Visi minėjimo skaitiniai yra savi.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (233)

Apd 28, 11–16. 30–31: Taip mes atvykome į Romą

Ps 98, 1. 2–3ab. 3cd–4. 5–6. P.: Savo išganymą Viešpats apreiškė, jo teisingumas šviečia pagonims.

† Mt 14, 22–33: Liepk man ateiti pas tave vandeniu

Trumpai

Pirmoji jų, pastatyta imperatoriaus Konstantino ant Vatikano kalvos virš šv. Petro kapo ir dėl senatvės sunykusi, buvo atstatyta daug didesnė ir šią dieną konsekruota. Antroji prie Ostijos kelio, gaisro sunaikinta ir visiškai atstatyta, buvo pašventinta gruodžio dešimtą dieną. Jų abiejų bendras minėjimas ženklina apaštalų broliškumą ir Bažnyčios vienybę.