Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Švč. Mergelė Marija Karalienė

Švč. Mergelė Marija Karalienė

Gretutiniai variantai: Švč. M. Marija Visų Karalienė.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugpjūčio 22 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji Švč. Mergelei Marijai“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (161)

Iz 9, 1–3. 5–6: Sūnus gi mums duotas

Ps 113, 1–2. 3–4. 5–6. 7–8. P.: Šlovė Viešpaties vardui per amžius!

† Lk 1, 26–38: Štai tu pradėsi ir pagimdysi sūnų

Trumpai

1954 m., minint 100 metų sukaktį nuo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo dogmos paskelbimo, Pijus XII visoje Katalikų Bažnyčioje įvedė Švč. Mergelės Marijos Karalienės šventę, paskirdamas jai gegužės 31 d. Tačiau 1969 m., vykdant Vatikano II Susirinkimo liturginio kalendoriaus pertvarkymą, šventė perkelta į rugpjūčio 22 d., t. y. aštuntą dieną po Žolinės. Švč. Mergelės Marijos litanijoje yra 13 kreipinių, kuriuose išvardijami Marijos kaip Karalienės titulai.

Švč. Mergelė Marija Karalienė pagimdė Dievo Sūnų, Taikos Kunigaikštį, kurio Karalystei nebus galo. Krikščionys tikintieji sveikina ją kaip dangaus Karalienę ir gailestingumo Motiną.

Šiandien tinka sukalbėti arba pagiedoti Švč. Mergelės Marijos litaniją.