Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Januarijus

Šv. Januarijus (†305)

Vyskupas, kankinys.

Datos: †305.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugsėjo 20 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“ arba „Bendrieji ganytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (187: 351, 360)

Žyd 10, 32–36: Jūs ištvėrėte didžių kentėjimų kovą

Ps 124, 2–3. 4–5. 7b–8. P.: Esame ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininko žabangų

† Jn 12, 24–26: Jei kviečio grūdas apmirs, jis duos gausių vaisių

Trumpai

Šv. Januarijus (†305), Benevento vyskupas, kankinys. Gimė Neapolyje (Italija), davusiame Bažnyčiai per 30 šventųjų. Valdžia jį įkalino, kai vyskupas nuėjo į kalėjimą aplankyti suimto diakono šv. Zoso. Suimtieji atsisakė atnašauti pagonių dievams; juos kankino ir nuteisė myriop – cirko arenoje buvo sudraskyti žvėrių.