Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja

Sapiegų Madona

Datos: 1969 metais iškilmė perkelta iš spalio 11 d. į sausio 1 d.

Gretutiniai variantai: Kalėdų aštuntoji diena. Naujieji metai.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama sausio 1 d. (paskutinė Kalėdų aštuondienio diena).

IŠKILMĖ (S/3). Privaloma.

Spalva balta.

Tą dieną švenčiama ir Pasaulinė taikos diena.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai *ABC (102)

Sk 6, 22–27: Jie tars mano vardą izraeliečiams, ir aš juos palaiminsiu

Ps 67, 2–3. 5. 6. 8. P.: Tebūna Dievas mums maloningas, mus tepalaimina.

Gal 4, 4–7: Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters

† Lk 2, 16–21: Jie rado Mariją, Juozapą ir kūdikį... Po aštuonių dienų jam buvo duotas Jėzaus vardas

Trumpai

Viešpaties Gimimo aštuntoji diena ir pagal Izraelio apeigas Jam vardo suteikimo diena, Šventosios Dievo Gimdytojos, kurią Efezo Visuotinis Susirinkimas (431 m.) paskelbė Theotókon, iškilmė, nes iš jos Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp žmonių, buvo Dievo Sūnus, Taikos Kunigaikštis, kuriam duotas Vardas yra aukščiausias iš visų vardų.