Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Jonas Auksaburnis

Šv. Jonas Auksaburnis (349–407)

Vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

Datos: 349–407.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugsėjo 13 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (179: 388, 428)

Ef 4, 1–7. 11–13: Tinkami tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui

Ps 23, 1–3. 4. 5. 6. P.: Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

† Mk 4, 1–10. 13–20: Sėjėjas išsirengė sėti

Trumpai

Šv. Jonas Auksaburnis (349–407) gimė Antiochijoje. Po intensyvių studijų 369 m. buvo pakrikštytas. 389 m. išrenkamas Konstantinopolio vyskupu. Garsėjo vargšų užtarimu ir socialiniu teisingumu. Jonas Auksaburnis – vienas iš keturių didžiųjų Rytų Bažnyčios mokytojų. Dėl nepaprasto iškalbingumo nuo VI a. gavo Auksaburnio vardą. 1909 m. Pijus X jį paskelbė pamokslininkų globėju.