Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Kristaus Apsireiškimas

Gretutiniai variantai: Viešpaties Apsireiškimas, Epifanija; Trys Karaliai, Trys išminčiai.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama sausio 6 d. (Lietuvoje 1996–2018 m. buvo keliama į II sekmadienį po Kalėdų).

IŠKILMĖ (S/2). Nuo 2019 m. Lietuvoje – NEPRIVALOMA.

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai *ABC (109)

Iz 60, 1–6: Viešpaties šlovė virš tavęs sušvito

Ps 72, 1–2. 7–8. 10–11. 12–13. P.: Visos tautos tau, Viešpatie, pagarbą rodys.

Ef 3, 2–3a. 5–6: Dabar atskleista, kad pagonys kartu su žydais yra pažado paveldėtojai

† Mt 2, 1–12: Atvykome iš Rytų jo pagarbinti

Trumpai

Viešpaties Apsireiškimo (graikiškai – Epifanijos) iškilmėje garbinamas trigubas didžiojo Dievo ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus apsireiškimas: Betliejuje jį pagarbino išminčiai, Jordane jį pakrikštijo Jonas, Galilėjos Kanos vestuvėse paversdamas vandenį vynu jis apreiškė savo garbę.