Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Kristaus Apsireiškimas

Gretutiniai variantai: Viešpaties Apsireiškimas, Epifanija; Trys Karaliai, Trys išminčiai.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama sausio 6 d. (Lietuvoje 1996–2018 m. buvo keliama į II sekmadienį po Kalėdų).

IŠKILMĖ (S/2). Nuo 2019 m. Lietuvoje – NEPRIVALOMA.

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai ABC (75)

Iz 60, 1–6: Viešpaties šlovė ant tavęs suspindi

Ps 72, 1–2. 7–8. 10–11. 12–13. P.: Viešpatie, tave garbins visos žemės tautos.

Ef 3, 2–3a. 5–6: Pagonys kartu su žydais yra paveldėtojai

† Mt 2, 1–12: Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus

Trumpai

Viešpaties Apsireiškimo (graikiškai – Epifanijos) iškilmėje garbinamas trigubas didžiojo Dievo ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus apsireiškimas: Betliejuje jį pagarbino išminčiai, Jordane jį pakrikštijo Jonas, Galilėjos Kanos vestuvėse paversdamas vandenį vynu jis apreiškė savo garbę.