Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Joana Pranciška Šantalietė

Šv. Joana Pranciška Šantalietė (1572–1641)

Vienuolė; vizitiečių vienuolijos įkūrėja.

Datos: 1572–1641.

Gretutiniai variantai: šv. Joana Pranciška de Šantal.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima rugpjūčio 12 d. Iki 2003 m. buvo gruodžio 12 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji vienuolėms“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (247: 456, 508)

Pat 31, 10–13. 19–20. 3–31: Šlovė moteriškei, kuri Viešpaties bijo!

Ps 131, 1. 2. 3. P.: Viešpatie, tu – mano sielos ramybė.

† Mk 3, 31–35: Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis , ir sesuo, ir motina

Trumpai

Šv. Joana Pranciška Šantalietė (1572–1641), prancūzų vienuolė, mistikė. Iš pradžių gyveno krikščioniškoje santuokoje ir turėjo šešis sūnus, kuriuos pamaldžiai išauklėjo. Mirus vyrui, vadovaujant šv. Pranciškui Salezui, ėjo tobulybės keliu, darydama artimo meilės darbus vargšams, ypač ligoniams. Įkūrė Švč. Mergelės Marijos Aplankymo vienuolyną (vizitiečių), kuriam išmintingai vadovavo.