Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Izidorius

Šv. Izidorius (560–633)

Vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

Datos: 560–633.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimi balandžio 4 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š 966: 385, 429)

2 Kor 4, 1–2. 5–7: Mes skelbiame Kristų Jėzų, save telaikydami jūsų tarnais dėl Jėzaus meilės

Ps 37, 3–4. 5–6. 30–31. P.: Teisuolio burna išmintį skelbia.

† Lk 6, 43–45: Lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis

Trumpai

Šv. Izidorius (560–633), vyskupas ir Bažnyčios mokytojas. Savo brolio Leandro mokinys, jo įpėdinis vyskupo soste, Ispanijoje. Parašė daug teologinių veikalų, sukvietė daug susirinkimų ir jiems vadovavo, buvo uolus katalikų tikėjime, išmintingai saugojo bažnytinę drausmę.