Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Agota

Šv. Agota gyveno III a.

Mergelė, kankinė.

Datos: III a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima vasario 5 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“ arba „Bendrieji mergelėms“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (44: 471, 359)

1 Kor 1, 26–31: Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna

Ps 31, 3cd–4. 6. 8ab. 16bc. 17. P.: Viešpatie, į tavo rankas pavedu savo gyvybę

† Lk 9, 23–26: Kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės

Trumpai

Šv. Agota gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija). Dėl skaistybės nukankinta valdant imperatoriui Decijui (249–251). Kadangi buvo sudeginta, šv. Agotos duona ir šventintas vanduo – tai priemonės prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo.