Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis

Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima trečiąjį šeštadienį po Sekminių.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Evangelijos skaitinys savas.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (304, 92)

Iz 61, 9–11: Širdingai aš džiaugiuosi Viešpačiu

1 Sam 2, 1. 4–5. 6–7. 8abcd. P.: Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.

† Lk 2, 41–51: Ji laikė visus įvykius savo širdyje

Trumpai

...