Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Morta, Marija ir Lozorius

BUS PATIKSLINTA ir PAPILDYTA po LVK potvarkio.

Iki 2021 m. buvo minima tik Morta.

Datos: I a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas liepos 29 d. (iki 2021 m. tik Šv. Mortos minėjimas).

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

??? Evangelijos skaitinys savas.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai ? Š (135: 491, 135)

1 Jn 4, 7–16: Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka

Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. 10–11. P.: Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.

† Jn 11, 19–27: Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo Sūnus

   arba † Lk 10, 38–42: Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų

Trumpai

www.vaticannews.va

Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dekretas