Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Pijus X

Šv. Pijus X (1835–1914)

Popiežius.

Datos: 1835–1914.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugpjūčio 20 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji popiežiui“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (159, 406)

1 Tes 2, 2b-8:

Ps 89, 2–3. 4–5. 21–22. 25. 27. P.: Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius.

† Jn 21, 1. 15–17: Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis

Trumpai

Šv. Pijus X (1835–1914), popiežius. Iš pradžių buvo parapijos kunigas, po to Mantujos vyskupas, Venecijos patriarchas, pagaliau išrinktas popiežiumi. Jo valdymo šūkis: visa atnaujinti Kristuje. Šūkį patvirtino savo dvasios paprastumu, neturtu ir drąsa. Per dalyvavimą Eucharistijoje žadino tikinčiuosiuose krikščionišką gyvenimą, šventosios liturgijos vertinimą ir tikėjimo grynumą.