Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Kazimieras

Šv. Kazimieras (1458–1484)

Išpažinėjas.

Pirmasis Lietuvos globėjas, Lietuvos jaunimo globėjas.

Datos: 1458–1484.

Lotyniškai: S. Casimirus.

Gretutiniai variantai: Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas; šv. Kazimieras, karalaitis.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas kovo 4 d.

Visuotiniame Romos kalendoriuje – laisvas minėjimas (m). Lietuvoje – iškilmė (S/4a).

Skaitiniai – iš „Bendrieji šventiesiems“.

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (53)

Fil 3, 8–14: Siekiu laimikio aukštybėse, kurio Dievas kviečia siekti Kristuje Jėzuje

Ps 15, 2–3a. 3bc–4ab. 5. P.: Viešpatie, kas gi galės tavo namuos pasilikti?

† Jn 15, 9–17: Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau

Trumpai

Šv. Kazimieras gimė 1458 m. Krokuvoje, mirė 1484 m. Gardine. Lenkijos karaliaus, Lietuvos didž. kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio ir Austrijos princesės Elzbietos Habsburgaitės sūnus. Jis buvo labai pamaldus. Pasižymėjo uolumu tikėjime, skaistumu ir atgaila, meile vargšams, taip pat pamaldumu Eucharistijai ir Švč. Mergelei Marijai. Džiovos išsekintas mirė Gardine, palaidotas Vilniaus arkikatedroje. 1602 m. paskelbtas šventuoju, 1636 m. – Lietuvos globėju, 1948 m. – viso pasaulio lietuvių jaunimo globėju.

PLAČIAU

Žr.: katedra.lt/sv-kazimieras

Apie šv. Kazimiero šventės įtraukimą į Visuotinės Bažnyčios kalendorių prieš 400 metų: www.vaticannews.va