Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Kristus Karalius

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS

Gretutiniai variantai: Kristus, Visatos Valdovas; Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Visatos Valdovas.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama paskutinį liturginių metų sekmadienį (paskutinį sekmadienį prieš adventą).

IŠKILMĖ (S/3).

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

A metais: Skaitiniai *ABC (332)

Ez 34, 11–12. 15–17: Jūs mano kaimenė, aš spręsiu bylą tarp avies ir avies

Ps 23, 1–2a. 2b–3. 5. 6. P.: Viešpats – Ganytojas mano: man nieko nestinga.

1 Kor 15, 20–26. 28: Jis perduos Karalystę Dievui Tėvui, kad Dievas būtų viskas visame kame

† Mt 25, 31–46: Jis atsisės savo garbės soste ir perskirs juos

Liturginiai Mišių skaitiniai

B metais: Skaitiniai *ABC (535)

Dan 7, 12–14: Jo viešpatavimas – amžinas

Ps 93, 1ab. 1c–2. 5. P.: Viešpats yra Karalius: jisai apsisiautęs didybe.

Apr 1, 5–8: Žemės karalių valdovas padarė iš mūsų karaliją bei kunigus Dievui

† Jn 18, 33b–37: Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius

Liturginiai Mišių skaitiniai

C metais: Skaitiniai ABC (630)

2 Sam 5, 1–3: Jie patepė Dovydą izraelio karaliumi

Ps 122, 1–2. 4–5. P.: Į Viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam.

Kol 1, 12–20: Jis mus perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę

† Lk 23, 35–43: Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!

Trumpai

1925 m. enciklika Quas primas popiežius Pijus XI, kaip atsaką į įsivyraujantį nacionalizmą ir sekuliarizmą, paskutinį spalio sekmadienį įvedė šventę Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Karalius. 1969 m. popiežius Paulius VI motu proprio Mysterii Paschalis šventę perkelė į paskutinį liturginių metų sekmadienį, pakeitė jos rangą į iškilmę ir pavadinimą į Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Visatos Valdovas.

Įvykdžius įprastas sąlygas, suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris viešai kalba Žmonijos paaukojimo Jėzui Kristui Karaliui aktą „Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau“ (EI, conc. 2).