Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Romualdas

Šv. Romualdas (~950–1027)

Abatas; kamaldulių įkūrėjas.

Datos: ~950–1027.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas birželio 19 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (100: 480, 517)

Fil 3, 8–14:

Ps 131, 1. 2. 3. P.: Viešpatie, tu – mano sielos ramybė.

† Lk 14, 25–33: Kas neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys

Trumpai

Šv. Romualdas gimė apie 950–952 m., mirė 1027 m. Pasak padavimo, jo tėvas dvikovoje nužudė giminaitį. Šv. Romualdas, atgailaudamas už šį nusikaltimą, įstojo į benediktinų vienuolyną. Šventasis ėmė kurti atsiskyrėlių vienuolynus (eremus) savo vis gausėjantiems mokiniams. Iš keliolikos jo įkurtų vienuolynų labiausiai išgarsėjo įkurtasis Toskanoje, Kamaldolyje. Taip pavadintas ir šventojo įkurtas ordinas – kamalduliai.