Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Petras Damijonas

Šv. Petras Damijonas (1007–1072)

Vyskupas, Bažnyčios mokytojas; benediktinas.

Datos: 1007–1072.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas vasario 21 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“, arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“, arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (48: 423, 202, 518)

2 Tim 4, 1–5: Dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnystę

Ps 16, 1–2a ir 5. 7–8. 11. P.: Viešpatie, tu – mano paveldėtasisi turtas.

† Jn 15, 1–8: Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių

Trumpai

Šv. Petras Damijonas gimė 1007 m. Ravenoje, mirė 1072 m. Vienuolis benediktinas, formavo vienuolių atsiskyrėlių gyvenimą. Popiežiaus Stepono IX paskirtas kardinolu, padėjo išlaikyti Bažnyčios vienybę. Parašė daug raštų, kurie buvo daug kartų išleisti. Taip pat aprašė šv. Brunono Kverfurtiečio misijinę veiklą tarp baltų genčių ir jo kankinystę 1009 m., kaip teigia kiti šaltiniai, Lietuvos ir Rusios pasienyje. Šv. Petras Damijonas buvo darbo, atgailos, artimo meilės ir doros apaštalas.