Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė

Šv. Maksimilijonas Kolbė (1894–1941)

Kunigas, kankinys; pranciškonas.

Datos: 1894–1941.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima rugpjūčio 14 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“ arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (151: 336, 405)

Išm 3, 1–9: Jis priėmė juos tartum atnašą brangią

Ps 126, 1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6. P.: Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas, pjūčiai atėjus.

† Jn 15, 9–17: Aš jus paskyriau, kad eitumėte ir duotumėte vaisių

Trumpai

Šv. Maksimilijonas Kolbė (1894–1941) gimė Zdunska Voloje netoli Lodzės, Lenkijoje. 1910 m. tapo pranciškonu, studijavo Romoje. 1918 m. įšventintas kunigu. Iš Aušvico koncentracijos stovyklos pabėgus vienam kaliniui buvo pasmerkti keli nekalti žmonės. Vienas iš jų buvo gausios šeimos tėvas. Maksimilijonas pasisiūlė į jo vietą ir 1941 m. rugpjūčio 14 d. mirė kankinio mirtimi. Popiežius Jonas Paulius II 1982 m. jį paskelbė šventuoju.