Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų

Švč. Mergelės Marijos ėmimas į dangų

Gretutiniai variantai: Švč. M. Marijos Dangun ėmimas; Žolinė.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama rugpjūčio 15 d.

IŠKILMĖ (S/3), PRIVALOMA.

Vigilija.

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Vigilijos Skaitiniai Š (152)

1 Kr 15, 3–4. 15–16; 16, 1–2: Dievo skrynia buvo pernešta į palapinę, kurią jai buvo pastatęs Dovydas

Ps 132, 6–7. 9–10. 13–14. P.: Viešpatie, pakilk į savo poilsio būstą, tu, Viešpatie, ir tavo galingoji arka.

1 Kor 15, 54a–57: Jis duoda mums pergalę per Jėzų Kristų

† Lk 11, 27–28: Palaimintos įsčios. kurios tave nešiojo

Liturginiai Mišių skaitiniai

Dienos Skaitiniai Š (154)

Apr 11, 19a; 12, 1–6a. 10ab: Moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis

Ps 45, 10bc. 11. 12ab. 16. P.: Tau iš dešinės karalienė, padabintoji auksu Ofyro

1 Kor 15, 20–27: Pirmasis bus Kristus, tada priklausantys Kristui

† Lk 1, 39–56: Didžių dalykų padarė man Visagalis: jis išaukština mažuosius

Trumpai

Švč. Mergelė Marija, (Dievo) Jėzaus Kristaus Gimdytoja, su siela ir kūnu buvo paimta į dangiškąją garbę. Šį Bažnyčios tikėjimą, perduotą tradicijos, popiežius Pijus XII iškilmingai 1950 m. paskelbė dogma, t. y. visiems tikintiesiems privaloma tikėti tiesa.

Šiandien šventinami šių metų derliaus vaisiai ir žolynai (Ap I, 203). Po pašlakstymo švęstu vandeniu galima juos pasmilkyti einant išilgai bažnyčios arba stovint altoriaus priekyje. Šventinimo metu giedamas himnas Magnificat.