Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Jeronimas

Šv. Jeronimas (~340–420)

Kunigas, Bažnyčios mokytojas; Šventojo Rašto vertėjas į lotynų kalbą.

Datos: ~340–420.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugsėjo 30 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (195, 426)

2 Tim 3, 14–17: Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti

Ps 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.: Mane savo įsakymų, Viešpatie, mokyk.

† Mt 13, 47–52: Nauji ir seni daiktai

Trumpai

Šv. Jeronimas gimė apie 340 m. Stridone, Dalmatijoje. Studijavo Romoje. Būtent jis sako, kad nepažinti Šventojo Rašto reiškia nepažinti Kristaus. Jis išvertė Šventąjį Raštą iš hebrajų ir graikų kalbų į lotynų kalbą, kuria tuo metu kalbėjo dauguma vakarinės Romos imperijos dalies gyventojų, ir tokiu būdu padarė jį prieinamą visiems. Mirė 420 m. Betliejuje.