Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Tomas Akvinietis

Šv. Tomas Akvinietis (1225–1274)

Kunigas, Bažnyčios mokytojas (1567).

Universitetų, gimnazijų ir mokyklų globėjas.

Datos: 1225–1274.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas sausio 28 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“ arba „Bendrieji ganytojams“, arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (38: 409, 427)

Išm 7, 7–10. 15–16: Išmintį aš pamylėjau labiau už sveikatą ir išvaizdą gražią

Ps 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.: Mane savo įsakymų, Viešpatie, mokyk.

† Mt 23, 8–12: Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas.

Trumpai

Šv. Tomas Akvinietis gimė 1225 m. netoli Akvino (Italija), mirė 1274 m. Žymiausias viduramžių scholastas, teologas ir filosofas. Studijavo Neapolio universitete, ten įstojo į Dominikonų ordiną. Didesnę gyvenimo dalį praleido mokydamasis Paryžiuje ir Italijoje. 1323 m. paskelbtas šventuoju, 1567 m. – Bažnyčios mokytoju, 1879 m. – visų mokslų daktarų mokytoju, 1880 m. – universitetų, gimnazijų ir mokyklų globėju. Lietuvoje – Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto globėjas.