Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Albertas Didysis

Šv. Albertas Didysis (~1200–~1280)

Vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

Datos: ~1200–~1280.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas lapkričio 15 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (228: 410, 426)

Sir 15, 1–6: Ji nuotaiką giedrą ir džiaugsmą suteikia

Ps 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.: Mane savo įsakymų, Viešpatie, mokyk.

† Mt 13, 47–52: Nauji ir seni daiktai

Trumpai

Šv. Albertas Didysis (~1200–1280), vienuolis dominikonas, vyskupas. Garsus teologas, filosofas, gamtininkas. Paryžiuje, įstojęs į Pamokslininkų, t. y. Dominikonų ordiną, žodžiu ir raštais dėstė filosofines bei dieviškąsias disciplinas. Šv. Tomo Akviniečio mokytojas, nuostabiai sujungiantis šventųjų išmintį ir žmogišką bei natūralų mokslą. Vėliau nenoromis užėmė Rėgensburgo vyskupo sostą, pasižymėjo nuolatinėmis pastangomis tvirtindamas tarp žmonių taiką. Po metų, Ordino neturtą labiau vertindamas už bet kokią garbę, Kelne ramiai užmigo Viešpatyje.