Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Petras Kanizijus

Šv. Petras Kanizijus (1521–1597)

Kunigas, Bažnyčios mokytojas; jėzuitas.

Datos: 1521–1597.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Paminimas gruodžio 21 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (250: 486, 512)

2 Tim 4, 1–5: Dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnystę

Ps 40, 2. 4ab. 7–8a. 8b–9. 10. P.: Štai ateinu, o Dieve, vykdyti tavo valios.

† Mt 5, 13–19: Jūs – pasaulio šviesa

Trumpai

Šv. Petras Kanizijus (1521–1597), Jėzaus Draugijos kunigas, Bažnyčios mokytojas, studijavo teologiją Kiolne, itin domėjosi apologetika (kad galėtų argumentuotai diskutuoti su protestantais). 1543 m., jau garsus teologas, tapo jėzuitu. Dalyvavo Bažnyčios Tridento Susirinkime. Itin populiarūs buvo jo katekizmai: „Mažasis“ – per 150 metų buvo net 400 jo leidimų. Labai populiarus buvo ir „Didysis“ katekizmas „Katalikiškojo mokymo visuma“. Daugelį metų uoliai darbavosi Vokietijoje, pamokslais bei raštais gindamas ir stiprindamas katalikų tikėjimą. Mirė Freiburge, Šveicarijoje.