Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Kristaus Žengimas į dangų

Šeštinės

Gretutiniai variantai: Viešpaties žengimas į dangų, Kristaus žengimas dangun, Šeštinės.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama 40-ąją dieną po Velykų (Apd 1), Lietuvoje keliama į VII Velykų sekmadienį.

IŠKILMĖ (S/2). PRIVALOMA.

Procesija prieš pagrindines Mišias.

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

A metais: Skaitiniai *ABC (213)

Apd 1, 1–11: Jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn

Ps 47, 2–3. 6–7. 8–9. P.: Dievas žengia, gaudžiant šūksniams džiaugsmingiems, Viešpats, lydimas ragų gaudimo. / Aleliuja.

Ef 1, 17–23: Tėvas pasodino jį danguose savo dešinėje

† Mt 28, 16–20: Man duota visa valdžia danguje ir žemėje

Liturginiai Mišių skaitiniai

B metais: Skaitiniai *ABC (428)

Apd 1, 1–11: Jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn

Ps 47, 2–3. 6–7. 8–9. P.: Dievas žengia, gaudžiant šūksniams džiaugsmingiems, Viešpats, lydimas ragų gaudimo. / Aleliuja.

Ef 1, 17–23: Tėvas pasodino jį danguose savo dešinėje

   arba Ef 4, 1–13: Pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką

† Mk 16, 15–20: Jis buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje

Liturginiai Mišių skaitiniai

C metais: Skaitiniai KV (283, 287) arba ABC (192, 524)

Apd 1, 1–11: Jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn

Ps 47, 2–3. 6–7. 8–9. P.: Kai Dievas žengė aukštyn – linksmybė aidėjo, gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant. / Aleliuja.

Žyd 9, 24–28; 10, 19–23: Kristus įžengė į patį dangų

   arba Ef 1, 17–23: Tėvas pasodino jį danguose savo dešinėje

† Lk 24, 46–53: Palaimino juos ir pakilo į dangų

Trumpai

Apie mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žengimą į dangų – Šventajame Rašte, Apaštalų darbų 1 skyriuje.