Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Pirmieji Romos Bažnyčios kankiniai

Pirmieji šventieji Katalikų Bažnyčios kankiniai (I a.)

Datos: I a.

Gretutiniai variantai: Pirmieji Romos Bažnyčios šventieji kankiniai

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimi birželio 30 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (117)

Rom 8, 31b–39: Nei mirtis, nei gyvenimas negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės

Ps 124, 2–3. 4–5. 7b–8. P.: Esam ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininko žabangų.

† Mt 24, 4–13: Jūs būsite dėl manęs visų tautų nekenčiami

Trumpai

Krikščionis imta persekioti Nerono laikais, 64–67 m. Pagonių rašytojas Tacitas rašė: „Iš pradžių buvo suimti prisipažinusieji esą krikščionys, o vėliau, anų nurodymu, begalinė daugybė kitų.“ Pirmieji šventieji Katalikų Bažnyčios kankiniai buvo apkaltinti dėl miesto gaisro ir imperatorius Neronas įsakė juos žiauriausiu būdu nužudyti. Vieni buvo pririšami prie žvėrių nugarų ir užsiundomi šunimis, kad sudraskytų, kiti – prikalami prie kryžių, dar kiti – uždegami, kad naktį apšviestų. Jie visi buvo apaštalų mokiniai ir pirmieji Katalikų Bažnyčios kankiniai.