Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Dionizas ir jo draugai

Šv. Dionizas (†258)

Kankiniai.

Datos: †258.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas spalio 9 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (205: 348, 495)

2 Kor 6, 4–10: Kai mirštame – ir štai vėl gyvuojame

Ps 126, 1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6. P.:

† Mt 5, 13–16: Jūs – pasaulio šviesa

Trumpai

Šv. Dionizas (†258), vyskupas, ir jo draugai, kankiniai. Tradicija perduoda, kad Dionizas, popiežiaus pasiųstas, nuvyko į Galiją ir, tapęs Paryžiaus vyskupu, su kunigu Rustiku ir diakonu Eleuterijumi mirė kankinių mirtimi.