Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Kryžiaus Paulius

Šv. Kryžiaus Paulius (1694-1775)

Kunigas.

Datos: 1694-1775.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas spalio 19 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (2015, 499)

1 Kor 1, 18–25: Dievas panorėjo skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki

Ps 117, 1. 2. P.:

† Mt 16, 24–27: Kas pražudo savo gyvybę dėl manęs, tas ją atras

Trumpai

Šv. Kryžiaus Paulius (1694-1775) gimė Italijoje, neturtingoje šeimoje. Lankė karmelitų mokyklą. 1715 m. išsirengė į kryžiaus žygį prieš turkus. Pakeliui, besimelsdamas Kremos bažnyčioje, išgirdo balsą, sakantį: „Tau skirta kita kova – kova su savimi, idant skelbtum Kristų Nukryžiuotąjį.“