Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Raimundas Penjafortietis

Šv. Raimundas Penjafortietis (1175–1275)

Kunigas; dominikonas.

Datos: 1175–1275.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas sausio 7 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (25, 516)

2 Kor 5, 14–20: Dievas mums davė sutaikinimo tarnystę

Ps 103, 1–2. 3–4. 8–9. 13–14. 17–18a. P.: Tegu mano siela Viešpatį šlovina.

† Lk 12, 35–40: Ir jūs būkite pasirengę

Trumpai

Šv. Raimundas Penjafortietis (1175–1275), kunigas, dominikonas, žymus kanonistas. Nuodugniai aprašė Atgailos sakramentą. Išrinktas Dominikonų ordino generaliniu magistru, paruošė naują Ordino konstituciją. Sulaukęs gilios senatvės, ramiai užmigo Viešpatyje Barselonoje, Ispanijoje.