Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Klara

Šv. Klara (1194–1253)

Mergelė; klarisių vienuolijos įkūrėja.

Datos: 1194–1253.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima rugpjūčio 11 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji mergelėms“ arba „Bendrieji vienuolėms“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (150: 480, 502)

Fil 3, 8–14: Siekiu laimikio aukštybėse, kurio Dievas kviečia sekti Kristuje Jėzuje

Ps 16, 1–2a. 5. 7–8. 11. P.: Viešpatie, tu – mano paveldėtasis turtas.

† Mt 19, 27–29: Jūs, kurie vislą palikote ir sekate paskui mane, gausite šimteriopai

Trumpai

Šv. Klara (1194–1253) – klarisių vienuolijos įkūrėja. Būdama 18 metų, apsigyveno itin skurdžiame vienuolyne prie Šv. Damijono koplytėlės, savo gimtojo Asyžiaus pašonėje. Taip elgtis ją paskatino šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdys.